یک سونوگرافی پیچیده

همیشه هم بد نیست تلخ نیست، خودمان پیچیده اش میکنیم. مثل امروز که خانمی با همسر و دو پسر خردسالش برای آزمایش غربالگری مراجعه کرد. توضیح دادم که ابتدا باید سونو انجام بدهد سپس به آزمایشگاه مراجعه کند. خانم با خوشحالی پرسید:”جنسیت بچم با همین سونو مشخص میشه ؟” .گفتم احتمالا. با ذوقی گفت:”دلم دختر میخواد”.

یکی دو ساعت بعد مرد با شور و شوقی وصف نشدنی در حالی که سعی می کرد دو پسر خردسالش را آرام کند، آمد.پرسشنامه غربالگری را به او دادم و گفتم:”همسرتان کجاست؟”. مرد خندید و گفت:”قهره، دلخوره که بچه پسره”. لبخندی زدم و گفتم:”باید خون بدن”.

مرد بعد از دقایقی همسرش را با سلام و صلوات به آزمایشگاه آورد. زن با ناراحتی و بی اعتنا به سروصدای پسرهایش، پرسشنامه را امضا کرد و تحویلم داد. گفتم:”چه فرقی میکنه انشالله چند سال دیگه خدا بهت سه تا عروس میده میشن دخترات”. زن به شوهرش نگاهی انداخت و گفت:”عروس دختر نمیشه این یکیو برا دل خودم باردار شدم دختر میخاستم گفتم بریم جنسیت انتخاب کنیم آقا نگذاشت”.

چشمم که به سونو خانم افتاد نگاهی به همسرش که سعی می کرد پسرهای شیطانش را آرام کند انداختم و در دلم به زن حق دادم . دوقلو پسر !

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط