فیلم نوشت
فیلم نوشت

حلزون بی صدا

حلزون بی صدا شنیدن یا نشنیدن، بهرنگ دزفولی‌زاده در اولین فیلمش بی‌صدا حلزون به این مقوله می‌پردازد که ناشنوائی اصولا آن‌قدر مسئله بغرنجی هست که

ادامه مطلب »